TCCS - Ngày 23-10-2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022, nhằm biểu dương, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao tại cuộc thi.

Dự lễ trao giải có đồng chhí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả_Ảnh: TTXVN

Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, có sự mở rộng về quy mô và nâng lên tầm mức toàn quốc.

Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi cũng cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII, lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, vai trò quan trọng của ban chỉ đạo 35, ban tuyên giáo các cấp. Nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức, phát động cuộc thi sâu rộng, với cách thức triển khai sáng tạo, hiệu quả, như Quân ủy Trung ương (với 3 vòng thi từ cấp cơ sở đến toàn quân), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng…

Sau hơn 8 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 116.252 tác phẩm dự thi. Có 15 đơn vị, địa phương thu nhận từ 1.000 tác phẩm trở lên, điển hình là Quân ủy Trung ương với 56.243 bài, Tỉnh ủy Bắc Giang với 10.577 bài, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 7.230 bài, Tỉnh ủy Thanh Hóa với 6.883 bài, Tỉnh ủy Kiên Giang với 6.450 bài, Thành ủy Hà Nội với 5.488 bài… Các đơn vị, địa phương sau khi thu nhận các bài viết dự thi đã tiến hành sàng lọc, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương...

Sau khi hoàn thành việc chấm thi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng Giám khảo họp, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất và các tập thể tiêu biểu nhất để trao giải.

Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2023, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thành công của cuộc thi năm 2022 là cơ sở để khẳng định Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã vào cuộc rất tích cực với nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ trao gải_Ảnh: TTXVN

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định thành công của cuộc thi tiếp tục tạo ra xung lực mới trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII, đồng thời tạo cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để tiếp tục đánh giá, tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua, đề ra định hướng, giải pháp sát hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục bồi dưỡng các nhân tố tích cực được phát hiện qua cuộc thi để hình thành mạng lưới, đội ngũ rộng khắp phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa các tuyến bài viết chính luận trên các báo, tạp chí với logic chặt chẽ, luận cứ sắc bén, thuyết phục để hình thành dòng thông tin chủ lưu, tích cực, chủ động đáp ứng nhu cầu của công chúng; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt đối với thanh niên, học sinh, sinh viên. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên, phóng viên vững vàng về mảng đề tài này cũng như xây dựng đội ngũ kế cận đông đảo, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Ban Tổ chức trao giải C thể loại tạp chí cho các tác giả_Ảnh: TTXVN

Tại lễ trao giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 102 giải cá nhân; thể loại tạp chí có 52 giải, gồm 7 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải Khuyến khích), trong đó có hai tác phẩm của tác giả nước ngoài (Trung Quốc, Mỹ) đạt giải A; thể loại báo có 50 giải, gồm 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích). 20 tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có bài viết chất lượng tốt được trao giải triển vọng. Ban Chỉ đạo Cuộc thi có phần thưởng cho tác giả cao tuổi nhất, tác giả trẻ tuổi nhất tham gia dự thi.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi cũng trao Giải tập thể xuất sắc với 15 giải cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt./.

Trung Duy (tổng hợp)