TCCS - Trong 2 ngày 25 và 26-6-2020, tại trụ sở cơ quan Tạp chí Cộng sản, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra. Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Tạp chí Cộng sản trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng, uy tín các sản phẩm báo chí, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang để đổi mới, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, luôn xứng đáng là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Dự và chỉ đạo Đại hội tại phiên chính thức có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Về phía Tạp chí Cộng sản, có PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng 111 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Trước đó, chiều ngày 25-6-2020, phiên trù bị của Đại hội đã diễn ra, tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội; thông qua quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội; thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quán triệt một số nội dung cần lưu ý trong phiên chính thức…

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản phát biểu khai mạc Đại hội_Ảnh: Quang Hanh

Phát biểu khai mạc Đại hội, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn khẳng định, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ. Đại hội càng ý nghĩa khi được tổ chức vào đúng thời điểm Tạp chí Cộng sản đang chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2020). Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Nghị quyết của Đại hội và thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đoàn kết, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Tạp chí Cộng sản trong sạch, vững mạnh, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Đây là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025.   

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tạp chí Cộng sản trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản. Về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, thành tựu và dấu ấn nổi bật là việc cơ cấu lại các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản đồng bộ, thống nhất, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chính, ngày càng gia tăng hàm lượng lý luận chính trị, khắc phục được tình trạng phân tán nguồn lực, thậm chí có hiện tượng “báo hóa tạp chí”. Theo đó, nếu đầu nhiệm kỳ (năm 2015), Tạp chí Cộng sản xuất bản 5 sản phẩm báo chí, thì từ tháng 7-2019, chỉ tập trung xuất bản 3 sản phẩm báo chí: Tạp chí Cộng sản số in ra ngày mùng 1 và 15 hằng tháng ngày càng nâng cao về chất lượng, ngày càng gia tăng về số lượng các bài chuyên luận lý luận chính trị chất lượng, sâu về lý luận, tính chính trị cao, có giá trị tổng kết thực tiễn, làm rường cột giúp từng số của Tạp chí Cộng sản in được tổ chức vững vàng, chắc chắn; hệ thống - giao diện Tạp chí Cộng sản điện tử được đổi mới hiện đại, tiện ích, giữ vững cốt cách chính luận của tạp chí lý luận chính trị của Trung ương; Hồ sơ - sự kiện ngày càng tập trung vào các chủ đề chính trị quốc tế hấp dẫn… Những sự đổi mới trên không tránh khỏi những boăn khoăn ban đầu, song qua thực tiễn đã chứng minh đây là những bước đi đúng hướng, mạnh dạn nhưng chắc chắn, được Trung ương ghi nhận, được độc giả đánh giá cao, lượng độc giả ngày càng tăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử…

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội_Ảnh: Quang Hanh

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giống như là chức năng “thiên khải” của Tạp chí Cộng sản, ngay từ khi mới ra đời. Chức năng quan trọng đó được Tạp chí Cộng sản kế thừa và phát huy trong nhiệm kỳ vừa qua bằng việc mở được chuyên mục riêng về đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên ấn phẩm in và điện tử. Đây là những bài viết dụng công và có chất lượng cao, thâu thái trí tuệ của nhiều chuyên gia đầu ngành, bẻ gẫy các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch bằng lập luận sắc bén, thuyết phục, có luận cứ, luận chứng, cắt nghĩa rõ ngọn nguồn vấn đề, trở thành hệ bài nguồn để các phương tiện thông tin khác đăng tải lại, tạo sự lan tỏa và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh tư tưởng của Đảng ta. Các bài viết chuyên luận lý luận chính trị và các bài chiến luận đấu tranh trở thành hai hệ bài viết chính tạo nên và ngày càng khẳng định thương hiệu, uy tín, vị thế của Tạp chí Cộng sản.

Công tác nghiên cứu khoa học của Tạp chí Cộng sản nâng tầm về chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tạp chí Cộng sản chủ trì nghiên cứu 6 đề tài khoa học cấp nhà nước, 3 đề án Ban Bí thư giao, 16 đề tài khoa học cấp cấp bộ, hơn 50 đề tài khoa học cấp cơ sở, 41 hội thảo, 35 tọa đàm khoa học. Việc nghiên cứu và hội thảo vừa có đóng góp vào công tác phát triển lý luận của Đảng, mở rộng sự hợp tác với các đơn vị bạn, vừa phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng nguồn bài viết chuyên sâu cho các ấn phẩm báo chí, đồng thời nâng cao tay nghề cho cán bộ biên tập, nhất là khả năng tự nghiên cứu và phương pháp xây dựng dạng bài chuyên sâu, vốn phải trải qua quá trình thai nghén và tự nghiên cứu rất lao lực, công phu.

Công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh và mở rộng, thể hiện ở số lượng các đoàn ra, đoàn vào, ở các đối tác làm việc với Tạp chí ngày càng nhiều và kết quả thu được qua các chuyến công tác ngày càng tốt hơn. Mở rộng việc phối hợp, liên kết, hợp tác với các bộ, ngành, địa phương. Tạp chí Cộng sản đi đầu về công tác thông tin lý luận đối ngoại của Đảng. Tạp chí đổi mới 3 trang tiếng Anh, Trung, Lào theo hệ thống - giao diện mới, phù hợp với nhu cầu, tâm lý, thói quen của độc giả hiện đại trên thế giới, đồng thời với là đầu mối cung cấp thông tin lý luận cho Trang Solid.Net của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế. Sự phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy và Ban Biên tập giúp công tác phục vụ biên tập ngày càng đi vào nền nếp, nhịp nhàng, hiệu quả hơn, đắc lực phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Cộng sản, từ công tác văn phòng, tổ chức - cán bộ, đến công tác tài chính, in, trị sự, hợp tác truyền thông, phát hành, kinh tế báo chí…

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội_Ảnh: Quang Hanh

Về công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thẩm thấu trong những công việc hằng ngày, bằng việc nghiêm túc đăng ký và cam kết thực hiện, thông qua những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên Tạp chí Cộng sản, giúp đảng viên của Đảng bộ không có những biểu hiện suy thoái về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khắc phục những mặt còn yếu kém, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và các mặt công tác khác; Đảng bộ Tạp chí Cộng sản trong nhiệm kỳ nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Tạp chí Cộng sản thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII một cách thiết thực bằng việc là một trong những cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị trên trong toàn Đảng, với việc đều đặn duy trì chuyên mục riêng trong suốt nhiều năm qua.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên có nhiều diễn biến, song càng ngày càng theo chiều hướng tích cực cả trong nhận thức và hành động. Đảng ủy phối hợp với Ban Biên tập coi trọng công tác theo dõi, nắm bắt, lắng nghe, tôn trọng tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Cán bộ Tạp chí Cộng sản vững vàng về tư tưởng, sâu sắc và nhạy cảm về chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tuyên truyền lý luận chính trị của Đảng. Trong nghiên cứu, viết bài, biên tập không có những sai sót hoặc biểu hiện sai lầm về nhận thức tư tưởng, quan điểm chính trị.

Đảng ủy và Ban Biên tập kiên trì, kiên quyết, thận trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy. Nhiệm kỳ vừa qua là một cuộc cấu trúc lại tổ chức, bộ máy, cán bộ để mô hình tổ chức của Tạp chí khoa học, tập trung, lấy các ban chuyên môn làm trụ cột - Ban Thư ký và ban ấn phẩm là trung tâm, cùng đội ngũ cán bộ ngày càng được kiện toàn. Đây là một bước chuyển lớn, giúp Tạp chí có mô hình tổ chức và bộ máy phù hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao. Đội ngũ cán bộ của Tạp chí Cộng sản từng bước được kiện toàn, đảm đương được các nhiệm vụ ngày càng nhiều và đi vào chiều sâu chất lượng của Tạp chí Cộng sản. Quan tâm công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nhất là năng lực tự nghiên cứu, tự bồi đắp tri thức lý luận chuyên sâu của cán bộ. 

Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được tăng cường và quan tâm thường xuyên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm; nắm bắt kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, để tham mưu, đề xuất ý kiến với Đảng ủy về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng; hướng dẫn các chi bộ tự kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và 32 của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra góp phần khắc phục, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, thiếu sót và góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ, cơ quan vững mạnh.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Quang Hanh

Chú trọng công tác dân vận, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tạp chí. Dân chủ trong Đảng, trong cơ quan được phát huy, được thực hành thực chất. Các chủ trương lớn đều được bàn bạc dân chủ, công khai toàn cơ quan, các ý kiến phản ánh, kiến nghị đều được nghiên cứu, xem xét và trả lời rõ ràng, qua đó giúp đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động. Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản, trực tiếp là Ban Thường vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện về kinh phí, thời gian, phương tiện để các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan hoạt động “đều tay”, đúng tôn chỉ, mục đích, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tạp chí.

Về phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Tạp chí Cộng sản trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là không ngừng nâng cao chất lượng, uy tín các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm để đổi mới, phát triển, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã được kiện toàn, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đã phân công rõ nhiệm vụ từng Đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác. Hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ được chủ động ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội. Trong quá trình thay đổi nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ được kiện toàn, bổ sung, hoạt động đều đến cuối kỳ. Kịp thời xây dựng và nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa, từng năm và lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy và Ban Biên tập trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã phối hợp với Ban Biên tập và lãnh đạo các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành thể hiện rõ tính tiền phong, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 5 năm qua, hàm lượng khoa học, hàm lượng lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn kết tinh trong các bài viết trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản được nâng lên rõ rệt.

Về lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Xác định công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất, sức mạnh trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập quan tâm chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác này. Do vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình tư tưởng của đảng viên và công tác tư tưởng của Đảng bộ có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực cả trong nhận thức và hành động. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật đảng được đề cao. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã lãnh đạo các đoàn thể tổ chức thành công đại hội của tổ chức mình theo nhiệm kỳ.

Công tác phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Biên tập nhuần nhuyễn, hiệu quả, cùng hướng tới mục tiêu thực hiện các nhiệm vu chính trị của Tạp chí Cộng sản. Tăng cường vai trò lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đảng ủy thực hiện nghiêm túc, thực chất nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng ủy và Ban Thường vụ bảo đảm chế độ sinh hoạt thường kỳ và đột xuất khi có vấn đề cần giải quyết, tháo gỡ. Thông báo kịp thời nội dung họp Đảng ủy hằng tháng bảo đảm công khai, minh bạch. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, đồng thuận. Các đồng chí ủy viên có lập trường, quan điểm vững vàng; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ vừa qua, sự lãnh đạo của Đảng ủy cũng còn một số hạn chế, bất cập, điển hình là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn thiếu những bài chuyên luận lý luận chính trị và đấu tranh tư tưởng có chất lượng cao; các bài viết tổng kết thực tiễn thực sự có giá trị, đúc rút, mô hình hóa, khái quát hóa ở tầm lý luận. Một số đề tài khoa học có chất lượng chưa như mong muốn, còn chậm tiến độ. Chưa đầu tư xứng đáng trong biên tập các bài đối ngoại trên các trang tiếng nước ngoài để từng trang đều có những bản sắc riêng, phù hợp với nhu cầu, tâm lý, thói quen của độc giả của từng ngôn ngữ, quốc gia, vùng miền...

Trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đạt kết quả như mong muốn; công tác chính trị tư tưởng có lúc còn chưa kịp thời, có mặt làm chưa tốt; công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu chủ động, một vài chi bộ còn lúng túng, thiếu bài bản, thường xuyên trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát; vẫn còn tổ chức chính trị - xã hội hoạt động chưa thực sự chủ động, “đều tay”; một số cán bộ, đảng viên có ý thức chấp hành kỷ luật, nhiệm vụ công tác chuyên môn chưa cao; việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn ở một số đồng chí chưa đều, cá biệt còn hiện tượng ngại học, ngại đi sâu tự nghiên cứu, tự tích lũy tri thức để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác phục vụ biên tập ở một số khâu, một số đồng chí cán bộ, đảng viên còn chậm được cải tiến, thụ động, tinh thần trách nhiệm chưa cao...

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Tạp chí Cộng sản đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao, điển hình là các ấn phẩm in và điện tử của Tạp chí Cộng sản ngày càng nâng cao về chất lượng, gia tăng hàm lượng lý luận chính trị, góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của một tạp chí lý luận hàng đầu của Đảng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm phát triển toàn diện… Đây là những tiền đề quan trọng để Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ tới, luôn giữ vững vị trí là cơ quan lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.     

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội_Ảnh: Quang Hanh

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp tục được tín nhiệm cao tái cử Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Tạp chí Cộng sản trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Tạp chí Cộng sản ngày càng phát triển, mãi xứng đáng là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam./.