TCCS -  Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 16-6-2020, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản.

 

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam_ Ảnh: Nguyễn Hữu

Cùng đi có đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đón đồng chí Nguyễn Xuân Thắng có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, Đảng ủy viên, cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu tại lễ đón, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản bày tỏ niềm vui mừng được đón đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đến thăm và chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo cáo với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng về công tác của Tạp chí Cộng sản, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Tạp chí Cộng sản tiến hành cơ cấu lại tổ chức bộ máy để tập trung mọi nguồn lực thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của mình, ngày càng đi sâu vào chất lượng. Các ban chuyên môn được bổ sung nhân lực, chú trọng công tác đào tạo, từng bước xây dựng chế độ sinh hoạt chuyên môn có nền nếp, trở thành các trụ cột phát triển của Tạp chí. Các sản phẩm báo chí được giảm thiểu, khắc phục hiện tượng "báo hóa", để tập trung, đồng bộ, thống nhất, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính, ngày càng gia tăng hàm lượng lý luận chính trị, nhưng cũng không sa vào lý luận chuyên ngành mang tính học thuật. Tạp chí Cộng sản cũng đang chuẩn bị các điều kiện để xuất bản ấn phẩm chuyên đề chuyên sâu về lý luận chính trị bám sát các chương trình nghị sự của Ban Chấp hành Trung ương.

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản cũng quyết định đổi mới hệ thống - giao diện mới của Tạp chí Cộng sản điện tử theo hướng hiện đại, tiện ích, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; các trang tiếng Anh, Trung Quốc và tiếng Lào cũng được đổi mới đồng bộ theo hệ thống - giao diện mới, sẽ ra mắt vào ngày 21-6-2020 tới, đóng góp tích cực vào công tác thông tin lý luận đối ngoại của Đảng ta. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Tạp chí Cộng sản mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy về lý luận, như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương... để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao.

Tại buổi gặp mặt, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí của Đảng nói riêng. Với tư cách là một độc giả, thường xuyên theo dõi các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đánh giá rất cao những cố gắng của Tạp chí Cộng sản, nhất là thời gian gần đây khi thực hiện Quyết định số 199-QĐ/TW, ngày 31-7-2019, của Bộ Chính trị, "Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản". Tạp chí Cộng sản đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên các mặt công tác chuyên môn về nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, đấu tranh tư tưởng - lý luận và thông tin lý luận đối ngoại… 

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng biểu dương Tạp chí Cộng sản thời gian qua đã có những đổi mới kịp thời và nhạy bén, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao_Ảnh: Nguyễn Hữu

Đặc biệt, Tạp chí Cộng sản ngày càng có nhiều những bài viết chất lượng và giàu tính chiến đấu, khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đổi mới của Đảng ta, song hành với đi đầu trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng tư tưởng xã hội một cách chính thống và chính xác về các vấn đề lý luận chính trị. Điều đó cho thấy sự đổi mới kịp thời, sự nhạy bén và nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Cộng sản - với vai trò là tạp chí lý luận chính trị duy nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian tới, Tạp chí Cộng sản cần có nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền về các nội dung của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là các vấn đề mới. Chú trọng việc cập nhật những diễn biến, tình hình mới, soi chiếu từ góc nhìn và ở tầm lý luận. Đơn cử, đại dịch COVID-19 xảy ra trong năm 2020 đã khẳng định thêm truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật trước mọi khó khăn, thử thách của nhân dân ta - đó chính sức mạnh Việt Nam, ý chí Việt Nam; cũng khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta - lấy con người là trung tâm của sự phát triển, với mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc của nhân dân, chăm lo tới cuộc sống, sức khỏe của từng người dân - điều mà nhiều nước phương Tây cũng vẫn rao giảng nhưng thực tiễn lại khác xa, nhất là qua đợt đại dịch Covid-19 vừa qua; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta ngày càng nâng lên, thống nhất "ý Đảng, lòng dân", tạo thành "thế trận lòng dân", đồng lòng, chung ý chí bên Đảng; triển vọng về việc quản trị xã hội thông minh, ứng dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0... Nhiều vấn đề lý luận mới, còn có những ý kiến khác nhau trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng rất cần tiếng nói từ Tạp chí Cộng sản.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cũng đúng dịp Tạp chí Cộng sản chuẩn bị kỷ niệm tròn 90 năm Ngày ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2020) - tờ tạp chí lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, vinh dự do chính đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và là chủ nhiệm đầu tiên - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc Tạp chí Cộng sản ngày càng phát triển, luôn xứng đáng là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam./.