Khát vọng “Rồng bay”: Hà Nội hội nhập quốc tế sâu rộng, bền vững

Phương Trà

Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)