Chính sách đối ngoại vì quyền của phụ nữ của cộng hòa Pháp

PGS, TS BÙI HỒNG HẠNH - LÊ VIẾT HIẾU

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

TCCS - Chính sách đối ngoại vì quyền của phụ nữ (FFP) là một khái niệm tương đối mới, được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài về thực tiễn hoạt động và vận động cho quyền phụ nữ, với mục tiêu đưa bình đẳng giới trở thành yếu tố ưu tiên xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia. Dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Pháp Em-ma-nu-en Ma-crông, FFP đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh: Từ lý luận đến thực tiễn

PGS, TS ĐẶNG CẨM TÚ

Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Phát huy vai trò của cộng đồng xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Kinh nghiệm quốc tế và bài học tham chiếu đối với Việt Nam trước bối cảnh già hóa dân số

PGS, TS ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nhật Bản nỗ lực khẳng định vị thế tại Đông Nam Á

Nguyễn Mai Hường - Trần Kim Vinh

Ban Đối ngoại Trung ương

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Thái Lan và một số gợi mở đối với Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Chiến Thắng - Chử Thị Nhuần

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam