Nhìn lại quan hệ Mỹ - Trung Quốc năm 2023 và dự báo chiều hướng năm 2024

Đỗ Mai Lan - Chu Công Huy

Học viện Ngoại giao

TCCS - Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc là xu hướng khó có thể đảo ngược trong những năm tới, mức độ cọ xát tăng hay giảm phụ thuộc vào nhiều yếu tố cả trong lẫn bên ngoài của hai bên ở những thời điểm khác nhau. Năm 2023, cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp, nhưng hai bên đều nỗ lực kiểm soát, cải thiện quan hệ đặc biệt trong nửa cuối năm. Xu hướng này về cơ bản sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực nhiều biến động và khó lường.

Quan hệ quốc tế lượng tử: Lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra hiện nay

TS NGUYỄN VIỆT LÂM

Bộ Ngoại giao

Kinh tế Liên minh châu Âu năm 2023 và triển vọng năm 2024

Nguyễn Thanh Lan

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Những bước tiến trong quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc

PGS, TS Nguyễn Văn Lịch - Hoàng Diệu Linh

Học viện Ngoại giao

Kinh nghiệm tự chủ chiến lược của một số quốc gia trên thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Nghiêm Thị Thanh Thúy - TS Vũ Lê Thái Hoàng

Tạp chí Cộng sản - Học viện Ngoại giao