Hoạch định đường lối đối ngoại của Nhật Bản hiện nay

Nguyễn Mai Hường - Nghiêm Việt Chung

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg (Nga) - Phó Vụ trưởng Vụ Trung Quốc - Đông Bắc Á, Ban Đối Ngoại Trung ương

TCCS - Chính sách đối ngoại của Nhật Bản có tác động quan trọng đến cục diện thế giới, khu vực và các nước khác, trong đó có Việt Nam. Do vậy, việc tìm hiểu quy trình, nội dung, đường lối, phương hướng và những thành tố tác động đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản có giá trị tham khảo quý đối với Việt Nam.

Cuộc xung đột quân sự tại Dải Gaza: Những hệ lụy khó lường

Nguyễn Quang Khai

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông

Sự điều chỉnh chiến lược của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine

TS Lộc Thị Thủy

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển kinh tế số của một số quốc gia châu Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Phan Huy Thành

Bộ Tài chính

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Anh: Thực trạng và triển vọng

Trần Thị Khánh Hà

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam