Hợp tác giáo dục Việt Nam - Anh: Thực trạng và triển vọng

Trần Thị Khánh Hà

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

TCCS - Năm 2023, Việt Nam và Anh kỷ niệm 50 năm ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, 13 năm đối tác chiến lược, ghi nhận những thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại,… Trong đó, hợp tác về giáo dục - đào tạo Việt Nam -Anh được tích cực thúc đẩy, đạt được những kết quả tốt đẹp, tiếp tục hứa hẹn nhiều triển vọng trong thời gian tới.

Anh gia nhập CPTPP và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam - Anh

Nguyễn Thanh Lan

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nhìn lại quan hệ Mỹ - Trung Quốc năm 2023 và dự báo chiều hướng năm 2024

Đỗ Mai Lan - Chu Công Huy

Học viện Ngoại giao

Quan hệ quốc tế lượng tử: Lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra hiện nay

TS NGUYỄN VIỆT LÂM

Bộ Ngoại giao

Kinh tế Liên minh châu Âu năm 2023 và triển vọng năm 2024

Nguyễn Thanh Lan

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam