Thành phố Hồ Chí Minh - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung_Ảnh: Tư liệu

Nhiều cách làm sáng tạo nơi thành phố mang tên Bác để vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển nhanh, bền vững

Lâm Quân

TCCS - Với lợi thế vượt trội về tiềm lực kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Ứng dụng nông nghiệp thông minh trong quá trình xây dựng thành phố mang tên Bác thành đô thị thông minh

Từ Minh Thiện

TS, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh: Lấy yếu tố con người làm trọng tâm để đồng bộ và tăng tốc

Lâm Quân

Bàn giải pháp cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn

Lâm Quân

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019

Tin, ảnh: Lâm Quân