Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Ngày 5-7-2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI được tổ chức theo hình thức tập trung mở rộng, thảo luận tại tổ và hội trường.

Vận dụng lý thuyết về cơ hội và thách thức, thời cơ và nguy cơ đối với nghiên cứu đánh giá tình hình và dự báo xu hướng

DƯƠNG HUY ĐỨC

Tạp chí Cộng sản

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh

PGS, TS. Phạm Đình Long - Võ Thị Hồng Dân

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo cơ quan báo chí trước Đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thuý Duy - Cao Siêng

Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Hệ thống nâng cấp tổng đài khẩn cấp liên thông

Nguyễn Cao Siêng