TCCS - Hòa trong dòng chảy lịch sử của Thủ đô và đất nước, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bám sát và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, qua đó, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và nghị quyết của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm nói riêng đi vào cuộc sống. Đồng thời, nhờ nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai thực hiện trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, quận đã triển khai nhiều mô hình hay, có tính ứng dụng cao góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp ủy quan tâm, gắn việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy tiếp tục được đổi mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch hành động; chú trọng tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá việc thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; kết hợp giữa học tập trực tiếp và gián tiếp thông qua hình thức trực tuyến tiếp sóng đến các điểm cầu trong toàn Đảng bộ quận. Các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của quận được triển khai bài bản, nghiêm túc, đúng tiến độ, tỷ lệ học tập trong cán bộ chủ chốt đạt trên 96%.

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức khác nhau, công tác tuyên truyền, quán triệt đã được các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm quan tâm tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được bồi dưỡng, mở rộng, là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, góp phần cung cấp, định hướng thông tin kịp thời, thuyết phục, nâng cao nhận thức, củng cố lập trường, quan điểm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch của địa phương, đơn vị vào cuộc sống. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Quận ủy đã tổ chức triển khai nhiều phong trào, mô hình hoạt động sáng tạo, như Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021; Hội thi Bí thư chi bộ Tổ dân phố giỏi quận Hoàn Kiếm năm 2022; phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;... Thông qua các hội thi góp phần nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ tổ dân phố.

Công tác thông tin tuyên truyền đã khai thác, phát huy hiệu quả công nghệ thông tin, bắt nhịp được xu thế chuyển đổi số; dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức. Quận xây dựng chuyên mục, biên soạn, biên tập tin bài của các đơn vị đăng trên cổng giao tiếp điện tử quận, fanpage NGƯỜI HOÀN KIẾM, group 36 PHỐ PHƯỜNG và Zalo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm; trong đó tập trung tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Quận đã biên soạn và phát hành ấn phẩm điện tử Thông tin tuyên truyền điện tử quận Hoàn Kiếm gồm ba chuyên mục chính: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thông tin cơ sở, Xây dựng quận Hoàn Kiếm thanh lịch - văn minh. Việc triển khai ấn phẩm điện tử này là một hoạt động sáng tạo thực hiện chuyển đổi số trong công tác tư tưởng, tuyên giáo, bảo đảm hiệu quả, thiết thực trong bối cảnh hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai tích cực. Ban chỉ đạo 35 quận và Tổ cộng tác viên 35 quận tích cực đấu tranh với hoạt động “diễn biến hòa bình” và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và những phát sinh về tư tưởng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ quận vững mạnh.

Tạo sự lan tỏa lớn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận được chú trọng.

Nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023), Quận ủy đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt “Chủ tịch Hồ Chí Minh - tên Người sáng mãi” với 2 tác phẩm kịch ngắn Đoàn kết là sức mạnhBác Hồ và mùa xuân năm ấy tại Nhà hát Lớn. Đây là hình thức tuyên truyền mới với phương thức học tập trực quan, thông qua sân khấu hóa góp phần giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có cảm nhận rõ nét, thấm nhuần hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023), Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương báo công Bác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); kết hợp tổ chức chương trình tặng quà tri ân các gia đình chính sách của huyện Nam Đàn; tổ chức biểu dương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đây là những mô hình hoạt động sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013, của Ban Chấp hành Trung ương, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 02-CTr/BDVTU, ngày 22-7-2021, của Ban Dân vận Thành ủy, về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII về công tác dân vận”, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành Quyết định số 347-QĐ/QU, ngày 14-4-2022, “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thực sự đi vào đời sống xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được phát hiện và nhân rộng. Từ năm 2020 đến năm 2022 có 361 tập thể, 326 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở; 141 tập thể, 97 cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo” cấp quận.

Chỉ số cải cách hành chính vươn lên đứng đầu 30 quận, huyện

Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở. Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Chương trình số 07-CTr/QU, ngày 6-8-2021, về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị”. Theo đó, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nền nếp theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức. Từng bước thí điểm xây dựng mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp phường. Hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của quận, phường được đẩy mạnh. Chỉ số cải cách hành chính của quận được cải thiện. Năm 2020, quận Hoàn Kiếm xếp thứ 4/30 quận, huyện về chỉ số cải cách hành chính; đến năm 2022, quận Hoàn Kiếm đã vươn lên vị trí đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

Cùng với đó, thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ, về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, quận Hoàn Kiếm là đơn vị thí điểm nhiều công cụ dùng chung của thành phố, như hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung; hệ thống thông tin báo cáo; kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân trên Zalo… Sử dụng ứng dụng quét mã QR trong công việc hành chính nhằm giảm tải giấy tờ hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, người dân trong các hoạt động, như tra cứu tìm hiểu thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, gửi thông tin tài liệu cuộc họp, thực hiện mô hình hội nghị không văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, thời gian in ấn tài liệu.

Hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng được nâng cao

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong chủ trì hiệp thương dân chủ, phối hợp với chính quyền và các tổ chính trị - xã hội triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục tổ chức tốt các cuộc vận động, như Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở; thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân; tăng cường vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, trong đó Mặt trận Tổ quốc làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đoàn viên, hội viên được quan tâm bảo vệ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được chăm lo ngày càng tốt hơn, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động di cư…

Một số bài học kinh nghiệm

Một là, bám sát tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và thành phố, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở địa phương, trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, những thách thức, khó khăn để đề ra những nhiệm vụ sát, đúng, trúng và có những giải pháp phù hợp, hiệu quả. Chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các sở, ngành của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những công việc quan trọng, phạm vi rộng, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành.

Hai là, thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận đề ra; không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm; đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, coi trọng tính hiệu quả của công việc. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua khen thưởng, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến.

Ba là, chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Sau hơn 2 năm đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh, xứng đáng với vai trò “trái tim” của Thủ đô Hà Nội./.