TCCS - Ngày 14-7-2022, tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 11-QÐi/TW, ngày 18-2-2019, của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 9-1-2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” và Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 9-1-2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương tỉnh Thái Nguyên”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì hội nghị_Ảnh: Hưng Nguyên

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Quy định số 11, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đã được các cấp ủy ở địa phương thực hiện nghiêm theo quy định, dần đi vào nền nếp. Ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được nâng lên rõ rệt. Trong 3 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân 26 ngày/48 công dân/26 vụ việc; theo đó, đến nay đã có 20/26 vụ, việc được giải quyết dứt điểm, còn 6 vụ, việc đang được tiếp tục chỉ đạo giải quyết. Số ngày tiếp dân của bí thư cấp ủy cấp huyện là 153 ngày/242 công dân; cấp xã là 5.408 ngày/4.807 công dân. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được người đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp thu, lắng nghe, kịp thời chỉ đạo giải quyết; nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, đông người, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 và số 18, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác an ninh, trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng được nâng cao; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tạo tiền đề vững chắc để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy_Ảnh: Hưng Nguyên

Hội nghị tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và khẳng định những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Quy định số 11 và sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17, Chỉ thị số 18 đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm đời sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đơn vị, địa phương và người đứng đầu cần tiếp tục quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực của công tác này. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác quân sự, quốc phòng trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng công an, lực lượng quân đội với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng, tặng bằng khen cho 10 trập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định số 11; 29 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 17, Chỉ thị số 18./.