Hội nghị chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tin, ảnh: Minh Tuấn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên
22:16, ngày 18-10-2017

TCCSĐT - Ngày 17-10-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành của tỉnh; trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự và chủ trì hội nghị.


Với mục tiêu là chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đúc rút, tìm ra những giải pháp phù hợp trong việc triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII tại các địa phương, đơn vị; đồng thời thảo luận thống nhất nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã định hướng nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương; tiếp tục thực hiện nghiêm việc học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề năm 2017 và các chuyên đề hằng năm; sau học tập cần tiếp tục đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể để thảo luận và làm theo; nghiên cứu, biên soạn bổ sung thêm nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những lời dạy, những kỷ niệm của Bác đối với ngành, địa phương, đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.../.