TCCS - Ngày 26-12-2021, tại thành phố Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Hợp nhất các cơ quan báo chí, thông tin cấp tỉnh từ thực tiễn hoạt động của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh” nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và bài học kinh nghiệm sau 3 năm Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí vào Trung tâm truyền thông tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo_Ảnh: baoquangninh.com.vn

Dự hội thảo, về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về phía các đại biểu Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh xác định, việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh là yêu cầu cấp thiết nhằm hình thành một tổ hợp truyền thông thống nhất, tập trung sức mạnh, nguồn lực, các loại hình truyền thông, tối ưu hóa mô hình tổ chức và sử dụng hiệu quả các nguồn lực truyền thông; lấy sự thay đổi về lượng tạo sự thay đổi về chất, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của các cơ quan báo chí, sản xuất các sản phẩm báo chí ngày càng có chất lượng, phục vụ và đáp ứng tốt hơn công chúng báo chí hiện đại và nhiệm vụ chính trị được giao; từ đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Việc hợp nhất các cơ quan báo chí thành mô hình Trung tâm Truyền thông là sự phát triển tất yếu khách quan, góp phần khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực tài chính, khả năng cạnh tranh còn hạn chế...; đồng thời phù hợp với xu hướng hội tụ truyền thông, số hóa truyền thông, xu hướng tích hợp báo chí (truyền thông) – công nghệ thông tin - viễn thông... Đồng thời cũng nằm trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị của tỉnh, là sự cụ thể hóa Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, điều hành và tham luận tại hội thảo_Nguồn: baoquangninh.com.vn

Sau 3 năm đi vào hoạt động, mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh đã giải quyết có hiệu quả các vấn đề sau sáp nhập, hợp nhất (tổ chức bộ máy - con người - hoạt động chuyên môn, kinh tế truyền thông…) và có những bước phát triển quan trọng, vượt bậc, đã và đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về phương thức vận hành, quản lý, quản trị áp dụng tối đa công nghệ trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung, thực hiện các mô hình kinh doanh báo chí mới để đa dạng hóa nguồn thu, qua đó khẳng định tính đúng đắn và phù hợp của mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh - mô hình thí điểm đầu tiên của cả nước thực hiện hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu trung ương và địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu báo chí truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã tham gia phát biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến. Các ý kiến tham luận tại hội thảo tập trung vào 3 vấn đề, gồm: Quản lý điều hành tòa soạn, sắp xếp tổ chức bộ máy, thay đổi phương thức hoạt động sau hợp nhất; vận hành tòa soạn hội tụ, phát huy hiệu quả truyền thông trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; việc tự chủ chi thường xuyên cùng hoạt động kinh tế báo chí và chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. 

TS. Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử, Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội thảo_Ảnh: baoquangninh.com.vn

Phát biểu kết luận hội thảo, GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Quảng Ninh đã và đang là địa phương tiên phong, dũng cảm, quyết tâm đi đầu cả nước về nhiều mặt, trong đó có việc thành lập mô hình Trung tâm Truyền thông trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông cấp tỉnh. Mô hình này cho thấy nhiều hiệu quả tích cực trong thực tế, tạo cơ sở, kinh nghiệm, bài học cho việc vận động, thành lập và phát triển mô hình này trong cả nước.

Trong việc rút kinh nghiệm mô hình này, GS, TS. Tạ Ngọc Tấn cũng nhấn mạnh đến một số vấn đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hoạt động của mô hình Trung tâm; việc nhìn nhận, lắng nghe và đổi mới để phục vụ nhu cầu của công chúng; vấn đề bảo đảm hài hòa giữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với công tác chuyên môn báo chí, truyền thông, với vấn đề kinh tế báo chí và với việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực… Để mô hình hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông cấp tỉnh đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ được khoa học -  công nghệ trong thời đại mới; vấn đề hoàn thiện và thống nhất về thể chế, chính sách từ Trung ương tới cấp tỉnh để mở đường, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho sự phát triển của mô hình…

Để mô hình Trung tâm Truyền thông cấp tỉnh thực sự trở thành mô hình hiệu quả, ưu việt, phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo, quản lý phát triển nền báo chí Việt Nam trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông cần sớm phối hợp tổ chức đánh giá mô hình, rút kinh nghiệm, đề xuất các thể chế, chính sách cụ thể để công nhận, nhân rộng và phát triển mô hình; Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng cần tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hơn nữa để Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn.

GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận hội thảo_Ảnh: baoquangninh.com.vn

Tiếp thu những ý kiến tổng hợp, kết luận của GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Những ý kiến thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự nghiên cứu kĩ càng, kiến thức lý luận tổng quát kết hợp với thực tế sâu sát của các đại biểu tại hội thảo chính là những bài học kinh nghiệm quý cho tỉnh Quảng Ninh nói chung và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nói riêng trên con đường đổi mới và phát triển. Từ những nội dung được đặt ra từ hội thảo lần này, Quảng Ninh chắc chắn sẽ tiếp thu được nhiều nội dung để ngày càng hoàn thiện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí, truyền thông; về cơ chế, chính sách; về kinh tế báo chí; và về ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động báo chí, truyền thông... từ đó xây dựng mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh và công tác báo chí, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự ổn định về chính trị, quốc phòng - an ninh, sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội.../.