Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên

Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phong Như

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 - biểu hiện sinh động về vấn đề “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”

TS. Trần Tuấn Sơn - Lê Thị Huyền

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Sĩ quan Chính trị

Vận dụng yếu tố thời gian trong chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975 - nét nghệ thuật quân sự đặc sắc của Đảng, Quân đội ta

Đoàn Minh Điền

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh