Vai trò của lực lượng công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi chuyển sang trạng thái bình thường mới ở tỉnh Quảng Ninh

TS. Nguyễn Ngọc Lâm

Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngọc Oanh

Phát huy sức mạnh của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

TS. Phạm Duy Hoàng

Đại tá, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an

Lực lượng Công an tỉnh Hà Giang: Vì sự bình yên nơi địa đầu Tổ quốc

Phan Huy Ngọc

Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hiện nay

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản