Góp thêm vào quan hệ hữu nghị Việt Nam - Vê-nê-du-ê-la

Để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Vê-nê-du-ê-la; góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao du lịch... giữa Việt Nam và Vê-nê-du-ê-la, ngày 18-7-2007, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Vê-nê-du-ê-la (The Vietnam - Venezuela Friendship Association, viết tắt là VVFA).

Việt - Lào: 45 năm là nghĩa, là tình

Việt Nam và Xan Ma-ri-nô thiết lập quan hệ ngoại giao

CHDCND Lào đạt nhiều thành tựu sau hơn 20 năm thực hiện Đổi mới