Lá chắn tên lửa NMD chắn ai?

Ông Nguyễn Tấn Dũng tái trúng cử Thủ tướng Chính phủ