TCCS - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2024), ngày 17-6-2024, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng Tạp chí Cộng sản.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu_Ảnh: Quang Hanh

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Tạp chí Cộng sản. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, trong thời gian qua, Tạp chí Cộng sản luôn chủ động và triển khai tốt các tuyến bài lý luận chính trị trọng điểm, nghiên cứu, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của các hội nghị Trung ương Đảng khoá XIII, các vấn đề lý luận về đường lối đổi mới của Đảng... Tạp chí Cộng sản tích cực tham gia tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị nội dung dự thảo các văn kiện của Đại hội XIV của Đảng... 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam_Ảnh: Quang Hanh

Nhấn mạnh năm 2025 sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, trong đó có kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đối với Tạp chí Cộng sản là kỷ niệm 95 năm ra số đầu tiên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người lao động của Tạp chí Cộng sản tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của tạp chí lý luận chính trị của Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng, tính lý luận chính trị, tính chiến đấu các sản phẩm báo chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, tâm lý, thói quen của độc giả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là nghiên cứu, tuyên truyền lý luận chính trị, chủ động đấu tranh bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch bằng lý luận, thông tin đối ngoại những vấn đề lý luận chính trị... Đặc biệt, tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận những vấn đề lớn, đang bức thiết đặt ra, góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, góp phần làm sáng rõ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam... Đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9-5-2024, của Bộ Chính trị, về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, đội ngũ những người làm báo cách mạng nói chung, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản luôn nỗ lực học tập theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm và bổn phận của người cầm bút, luôn tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao. 

PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại cuộc gặp mặt_Ảnh: Quang Hanh

PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, đánh giá cao của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dành cho Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Lê Hải Bình khẳng định, Tạp chí Cộng sản sẽ luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động, xứng đáng với truyền thống vẻ vang là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương; là ngọn cờ lý luận chính trị hàng đầu của Đảng./.