TCCS - Ngày 24-11-2022, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và làm việc tại Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Đón tiếp Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, về phía lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, trưởng, phó các đơn vị, toàn thể biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Cộng sản. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Tập Đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Phát hành báo chí Trung ương...

PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi làm việc_Ảnh: Đình Quyết

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Tạp chí Cộng sản, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà cho biết, trong hơn 92 năm hình thành và phát triển của mình, Tạp chí Cộng sản dù đã đổi qua nhiều tên khác nhau ( Tạp chí “Đỏ”, Tạp chí Bôn-sơ-vic, Tạp chí Học tập, Tạp chí Cộng sản…), nhưng tính chất vẫn luôn là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, định hướng hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương, với nhiệm vụ chính là nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị trong toàn Đảng.

Với vị thế, chức năng, nhiệm vụ trên, quy định về công tác của Tạp chí có những điểm đặc trưng: 1- Tính chính thống, chuẩn mực, vì đây là phát ngôn chính thức về mặt lý luận của Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 2- Nội dung công bố, tuyên truyền là “tri thức lý luận chính trị”, tầm lý luận; 3- Đối tượng phục vụ là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý trung - cao cấp của hệ thống chính trị, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học; 4- Tri thức của Tạp chí Cộng sản là “tri thức nguồn”; 5- Hoạt động tuyên truyền lý luận chỉ đạt hiệu quả khi dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, để từ đó làm sáng rõ từng luận điểm, trình bày các vấn đề có lý lẽ vững chắc, sắc bén, thuyết phục.

Tính đến tháng 9-2022, cơ cấu bộ máy Tạp chí Cộng sản gồm: Ban Biên tập (gồm 1 Tổng Biên tập, 2 Phó Tổng Biên tập, 3 Ủy viên Ban Biên tập), 12 đơn vị cấp vụ trực thuộc và 1 Công ty TNHH một thành viên In Tạp chí Cộng sản. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là 97 người và 133 lao động của Công ty In. Đảng bộ Tạp chí Cộng sản đến tháng 9-2022 có 13 chi bộ, 112 đảng viên.

Về những kết quả đã đạt được, Tạp chí Cộng sản đã tuyên truyền các nội dung thuộc tầm lý luận, kết hợp giữa tuyên truyền chiều rộng với tuyên truyền chiều sâu, lấy tuyên truyền chiều sâu làm chủ đạo, gắn với đa tầng hóa sản phẩm báo chí và đa dạng hóa phương thức truyền thông, hướng vào đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trung - cao cấp của hệ thống chính trị. Hiện nay, Tạp chí Cộng sản đa dạng hóa sản phẩm báo chí, gồm: 1- Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề (số ra hằng quý) cung cấp luận cứ trực tiếp cho Hội nghị Trung ương gắn với chủ đề cần bàn, cung cấp cho cán bộ cấp chiến lược, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trở lên; 2- Tạp chí Cộng sản ra ngày 1 và 15 hằng tháng phục vụ cho cán bộ trung - cao cấp của Đảng, phần nào phát hành đến đảng bộ cơ sở; 3- Tạp chí Cộng sản điện tử trở thành “cánh tay nối dài” để tuyên truyền rộng rãi đến đảng viên và quần chúng nhân dân, kể cả tổ chức đảng, đảng viên, người Việt Nam ở nước ngoài; 4- Các trang Tạp chí Cộng sản điện tử tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Tây Ban Nha tuyên truyền đến khu vực sử dụng các loại tiếng này; 5- Chuyên san Hồ sơ sự kiện cung cấp những tri thức lý luận mang tính đại chúng.

Tạp chí giữ vững tôn chỉ, mục đích của tạp chí lý luận chính trị. Tính lý luận, tính chiến đấu ngày càng được nâng lên rõ rệt. Tạo được đột phá về mặt ấn phẩm  sau quá trình cơ cấu lại tổ chức và hoạt động, đặc biệt việc xuất bản ấn phẩm Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt không chỉ với Tạp chí mà cả với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, mở ra cách làm mới trong công tác truyền thông ở tầm lý luận, tham gia truyền thông chính sách.

Tạp chí đã mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học gắn với tổng kết thực tiễn; tăng cường tính gắn kết, liên thông giữa nghiên cứu với ứng dụng kết quả nghiên cứu vào nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu của mỗi tác phẩm báo chí, mỗi sản phẩm báo chí, tối ưu hóa hiệu quả truyền thông lý luận chính trị, xây dựng báo cáo tư vấn, góp phần đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Chủ động tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tạp chí đẩy mạnh thông tin đối ngoại về những vấn đề lý luận chính trị thông qua các trang tiếng nước ngoài (Anh, Trung, Lào, Tây Ban Nha) trên Tạp chí Cộng sản điện tử, cung cấp nguồn bài cho trang Solidnet.org của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế đóng tại Hy Lạp...

Về những định hướng và mục tiêu sắp tới, xây dựng Tạp chí Cộng sản trong sạch, vững mạnh toàn diện, làm tốt vai trò, chức năng là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương; bảo đảm các ấn phẩm truyền thông, sản phẩm khoa học đạt chất lượng, có ảnh hưởng lớn, tính ứng dụng cao; có đội ngũ cán bộ sâu lý luận, sát thực tiễn, sắc nghiệp vụ, cơ cấu hợp lý, bảo đảm chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ; hiện đại hóa quản trị tòa soạn gắn với chuyển đổi số; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền và công tác lý luận theo định hướng Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị cho Đại hội XIV và Đại hội XV. Đến năm 2030, Tạp chí Cộng sản trở thành một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, xứng tầm khu vực và quốc tế, được quản trị hiện đại, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc_Ảnh: Đình Quyết

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được cùng sự nỗ lực, cố gắng, không ngừng đổi mới của Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Tạp chí Cộng sản có truyền thống lịch sử vẻ vang mà không cơ quan báo chí nào có được, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ biên đầu tiên; nhiều đồng chí Tổng Bí thư của Đảng ta là Tổng Biên tập của Tạp chí qua các thời kỳ cách mạng. Tạp chí cần phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, phát triển, tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan báo chí chủ lực - ngọn cờ tư tưởng lý luận của Đảng, nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu và tính thực tiễn trong tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản; bám sát văn kiện Đảng, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tuyên truyền khoa học, bài bản, hệ thống... Tạp chí Cộng sản đặc biệt coi trọng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác và bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch bằng lý luận.

Tạp chí Cộng sản làm tốt công tác thông tin đối ngoại về những vấn đề lý luận chính trị, để đưa hệ tư tưởng tiến bộ, cách mạng của Đảng ta, đường lối đổi mới đến với đông đảo độc giả trên thế giới; nghiên cứu mở thêm các trang tiếng nước ngoài trên Tạp chí Cộng sản điện tử khi có đủ điều kiện. 

Tạp chí Cộng sản thường xuyên đổi mới, cải tiến các chuyên mục, hình thức trình bày, phong cách thể hiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu độc giả. Áp dụng số hóa, điện tử hóa phù hợp để bắt nhịp với xu hướng phát triển báo chí hiện đại trên thế giới và của Việt Nam.

Tạp chí quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, biên tập viên thật sự sâu lý luận, sát thực tiễn, sắc nghiệp vụ, luôn luôn có bản lĩnh chính trị, bảo đảm chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đáp từ tại buổi làm việc_Ảnh: Đình Quyết

Phát biểu đáp từ, đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn cho biết, Tạp chí Cộng sản lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng, sâu sắc của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và sẽ cụ thể hóa vào việc xây dựng Chiến lược phát triển Tạp chí Cộng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, Tạp chí sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm:

Một là, xây dựng chiến lược phát triển Tạp chí Cộng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xứng tầm cơ quan lý luận chính trị Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, của quốc gia; luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng.

Hai là, giữ vững và nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sản phẩm báo chí của Tạp chí, nhất là ấn phẩm chuyên đề chuyên sâu. Tập trung sức lực, trí lực nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm chuyên đề có nội dung về công tác tư tưởng của Đảng, như xây dựng đội ngũ trí thức, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa - văn nghệ…

Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sở để nâng cao tính thuyết phục, tính hiệu quả của công tác tuyên truyền, chủ động thúc đẩy công tác lý luận chính trị đi vào chiều sâu. Tiến hành nghiên cứu bài bản những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng báo cáo kiến nghị Trung ương, Bộ Chính trị có chất lượng; tham gia cùng các ban, bộ, ngành, địa phương tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung, phát triển lý luận, nhất là dịp tổng kết 40 năm đổi mới của Đảng.

Bốn là, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản  bác các luận điệu sai trái, thù địch trên cơ sở duy trì đều đặn chuyên mục đã định hình; nghiên cứu sâu để đấu tranh bằng lý lẽ sắc bén, thuyết phục; phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan đồng chủ trì tổ chức tốt giải báo chí chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với các cơ quan báo chí khác để lan tỏa tốt hơn giá trị các tác phẩm lý luận chính trị của Tạp chí.

Toàn cảnh buổi làm việc_Ảnh: Đình Quyết

Năm là, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại những vấn đề lý luận chính trị, mở thêm các trang tiếng nước ngoài khi có điều kiện; phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sớm thúc đẩy ký kết bản ghi nhớ về hỗ trợ Tạp chí Alunmay phiên bản điện tử; chú trọng chất lượng, độ chính xác cao, chiều sâu khâu biên dịch các bài viết lý luận chính trị để  làm tốt hơn công tác tuyên truyền đối ngoại.

Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận ngang tầm cả về bản lĩnh, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghề nghiệp, liêm chính khoa học, kiến thức thực tiễn; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là những vấn đề chính trị hiện nay; tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan Tạp chí Cộng sản./.