TCCS - Ngày 7-5-2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ tư.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII_Ảnh: TTXVN

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên./.

Trung Duy (tổng hợp)