TCCS -Ngày 29-3-2021thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đúng vào dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2021); tạo cơ sở, tiền đề để thành phố phát triển trong hiện tại và hiện thực hóa mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao các quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng_Ảnh: Đỗ Công Tiến

Tới dự Lễ công bố và trao các quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước; đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam…

Phát biểu khai mạc buổi lễ công bố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá, với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 vừa được phê duyệt, Đà Nẵng sẽ khắc phục được những hạn chế, tận dụng và sử dụng tốt hơn không gian đô thị cũng như đưa ra các giải pháp về môi trường, dân số, thích ứng biến đổi khí hậu. Đồ án đã định hình về quy hoạch sử dụng đất, mô hình, cấu trúc phát triển không gian, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, kinh tế đô thị và đánh giá môi trường chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Được sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và sự đồng lòng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đến nay, thành phố đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị định, quyết định, chủ trương quan trọng về việc phát triển thành phố Đà Nẵng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ quyết tâm, nỗ lực, đồng lòng trong công tác triển khai thực hiện, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á như mục tiêu Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-01-2019, của Bộ Chính trị (khóa XII), “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam đã cung cấp thông tin việc triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14, ngày 19-6-2020, của Quốc hội (khóa XIV), “Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”; Quyết định số 359/QĐ-TTg, ngày 15-3-2021, của Thủ tướng Chính phủ, “Về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu; chủ trương cho phép nghiên cứu, lập đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực; thông tin một số chủ trương về giá đất trên địa bàn thành phố…Đây là căn cứ pháp lý tạo bước đột phá, nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức chính quyền, phù hợp với đặc điểm và điều kiện phát triển đô thị Đà Nẵng; đồng thời, mở ra nhiều cơ chế, chính sách, bảo đảm tính chủ động, tạo động lực phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ phát biểu, giao nhiệm vụ cho thành phố Đà Nẵng_Ảnh: Đỗ Công Tiến.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu, giao thành phố Đà Nẵng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, cần tiếp tục tập trung tái cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng và toàn vùng, gắn với nhu cầu thị trường trong nước, khu vực và quốc tế; đồng thời gắn với bảo đảm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Thứ hai, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, xác định đây là khâu đột phá trong phát triển thành phố Đà Nẵng thời gian tới.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ sáu, đối với dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu phần kết cấu hạ tầng dùng chung, đề nghị thành phố khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường… sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư bảo đảm các quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ_Ảnh: Đỗ Công Tiến

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, những văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thành phố công bố hôm nay là cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-1-2019, của Bộ Chính trị khóa XII, là công cụ hết sức quan trọng, tiếp thêm động lực và niềm tin cho thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn lịch sử mới đầy thách thức, nhưng cũng nhiều kỳ vọng, vận hội phát triển, không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà còn cho cả khu vực miền Trung - Tây nguyên. Với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sự ủng hộ của các cơ quan Trung ương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bứt phá phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới; người dân Đà Nẵng luôn có khát vọng vươn lên, cùng niềm tự hào về quê hương anh hùng và sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, chính sách vì sự phát triển chung của thành phố. Đây cũng chính là tiền đề, điều kiện hết sức quan trọng bảo đảm cho thành phố phát triển nhanh và bền vững./.