TCCS - Thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt, là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của đất nước; là nơi tập trung trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước; là nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của Nhà nước và quốc tế... Bởi vậy, Hà Nội luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Những nguy cơ tiềm ẩn

Những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực thời gian qua; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống,... đều tác động đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Hà Nội là địa bàn, mục tiêu trọng yếu mà các thế lực thù địch, phản động, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, các loại tội phạm hoạt động triệt để sử dụng internet, mạng xã hội để liên lạc, điều hành, huấn luyện, tuyên truyền, chống phá, phá, làm gia tăng nguy cơ, thách thức về an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình hình an ninh nông thôn đô thị, khiếu nại, tố cáo trong thời gian gần đây được kiềm chế kéo giảm, tuy nhiên chưa bền vững; dự báo sẽ phức tạp trở lại, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý, vận hành nhà chung cư, xây dựng, vận hành các nhà máy xử lý rác thải, xây dựng nghĩa trang; giải phóng mặt bằng các dự án...

Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tuy được kiềm chế nhưng tính chất còn nghiêm trọng, một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh, khó khăn về đời sống, kinh tế - xã hội, nổi lên là: nhóm tội phạm về xâm phạm sở hữu; tổ chức đánh bạc; mại dâm; tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm kinh tế buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm; gian lận thương mại; tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy, nhất là các đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia; hoạt động khai thác tài nguyên đất, cát trái phép; tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng…

Áp lực từ tốc độ đô thị hóa, quy mô dân số lớn, tăng cơ học nhanh, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng, tác động toàn diện đến các mặt đời sống của Thủ đô; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, nguy cơ xảy ra thảm họa về cháy, nổ, ô nhiễm môi trường... vẫn diễn biến và tiềm ẩn phức tạp.

Chủ động đối phó

Trong thời gian qua, lực lượng Công an thành phố Hà Nội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, lực lượng Công an Thủ đô chủ động phối hợp chặt chẽ với quân đội, các ban, sở, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; góp phần củng cố, tăng cường thế và lực về quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định môi trường an ninh, an toàn, mở rộng đối ngoại, hội nhập sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô - “Thành phố vì hoà bình”. Nổi bật là:

Thứ nhất, làm tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, biện pháp giải pháp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa bàn thành phố. Công an thành phố (CATP) đã chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; hằng năm đều tham mưu Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chỉ thị và kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, căn cứ thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ, CATP đã chủ động tham mưu Thành ủy Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên các lĩnh vực như: Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 2-9-2020, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 22-1-2020, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 17-3-2021, của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”... Qua đó cụ thể hóa những quan điểm, nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng-  an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường tiềm lực bảo đảm ANTT trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Mặt khác, chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, nhất là những vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tập trung đông người, tuần hành biểu tình trái pháp luật; phức tạp về an ninh nông thôn - đô thị... Tham mưu chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn đề xã hội phức tạp liên quan công tác bảo đảm TTATXH như: các biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; vi phạm liên quan đến sử dụng, kinh doanh “bóng cười”; kiểm tra, quản lý, xử lý nghiêm các điều kiện về an toàn phòng, chống cháy nổ; các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Thứ hai, chủ động công tác nắm, dự báo tình hình, tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc ANTT trên địa bàn Thủ đô. Với mục tiêu là không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để tụ tập đông người gây rối ANTT; phát sinh, hình thành “điểm nóng”, lực lượng CATP đã chủ động các biện pháp, giải pháp bảo vệ ANQG, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, điển hình: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Thực hiện hiệu quả phương châm “an ninh chủ động”, chủ động nắm tình hình, kiểm danh, kiêm diện, quản lý, giám sát chặt chẽ, các loại đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn”; triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp, đối sách phát hiện, bóc gỡ, đấu tranh vô hiệu hóa, xử lý trước pháp luật, góp phần kiềm chế, thu hẹp phạm vi, tính chất hoạt động của số đối tượng chống đối chính trị.

Thứ ba, trong công tác bảo đảm an ninh nội bộ, quán triệt phương châm “giữ vững bên trong là chính”, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các giải pháp đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, kích động, chống phá của các thể lực thù địch, phần tử xấu trên internet. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, phục vụ thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm an ninh trong công nhân, các khu công nghiệp - khu chế xuất; củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh xã hội, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp, khiếu kiện đông người, an ninh nông thôn, đô thị; tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,…

Thứ tư, Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện và bình yên, đẩy mạnh công tác nhiệm vụ cơ bản, coi trọng công tác phòng ngừa xã hội; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm chung, các chuyên đề, lĩnh vực và tội phạm nổi lên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiên quyết không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai; chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp phục hồi, xác minh, giải quyết có hiệu quả, đưa vào quản lý đối với các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ từ nhiều năm. 

Đặc biệt, chủ động trong triển khai và nhân rộng các mô hình, chuyên đề phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả, triển khai các chuyên đề phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nổi lên trên địa bàn, nổi bật như: Phân cấp quản lý, đấu tranh với từng băng nhóm tội phạm có tổ chức; triển khai chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cán bộ công tác tại các cơ quan tư pháp, tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, tiệm vàng, các nhóm tội phạm trong độ tuổi thanh niên, quản lý chặt chẽ số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, đối tượng sử dụng ma túy....

Xây dựng quy trình xác định và giải quyết điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy; quy trình liên quan đến công tác quản lý, biện pháp xử lý hành chính đối với người sử dụng ma tuý trái phép, người nghiện ma tuý, các vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh bóng cười, shisha.

Tăng cường đấu tranh với những loại tội phạm và vi phạm pháp luật nổi lên trên lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nhất là hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi; ký và triển khai Quy chế phối hợp về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên sông với 8 tỉnh có đường sông tiếp giáp với Hà Nội... Những chủ trương, giải pháp, biện pháp đúng đắn cùng các công tác tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả đã góp kiềm chế, làm giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội; giảm rõ rệt tình trạng các đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động công khai, lộng hành, ngang nhiên coi thường pháp luật, nhất là tại các địa bản công cộng như: bến xe, nhà ga, bệnh viện”; điều tra, khám phá hãng năm đều đạt tỷ lệ trên 80%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ trên 95%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 197 thành phố, CATP chủ động tham mưu triển khai các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, văn minh đô thị, qua đó đã huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn một cách bền vững. Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, địa bàn cơ sở.

Thứ năm, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng với nhiều biện pháp, giải pháp đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT của Thủ đô. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy CATP bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyên sâu, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ cấp CATP đến công an cơ sở. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy vai trò của người đứng đầu. Cải tiến, đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; đồng thời triển khai các giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao một bước hiệu quả công tác.

Nhờ bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại trong từng thời điểm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể góp phần nâng cao hiệu quả, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác bảo đảm ANTT, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, lực lượng công an cấp xã trong xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ khi mới phát sinh theo phương châm bốn tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”, CATP Hà Nội đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố và nhân dân Thủ đô Hà Nội tin tưởng giao phó./.