TCCS - Kết thúc quý I-2023, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đạt tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 22.000 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 8,0% và giá trị ngành công nghiệp - xây dựng tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Trong quý I-2023, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo, điều hành theo đúng quy chế và bám sát chương trình công tác năm, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy giao. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư để giải phóng, khơi thông các nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Kết thúc quý I-2023, thành phố Vĩnh Yên đạt tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 22.000 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 8,0% và giá trị ngành công nghiệp - xây dựng tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ thương mại thành phố phát triển _ Ảnh: vinhyen.vinhphuc.gov.vn

Nhiệm vụ phát triển kinh tế trong quý II-2023, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên xác định: Cùng với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 61, ngày 23-2-2023, về thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021 - 2030 trong năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị liên quan có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn; đôn đốc các chủ đầu tư, ủy ban nhân dân các xã, phường đẩy nhanh tiến độ các chợ để sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

Tăng cường thúc đẩy quảng bá thương mại, du lịch thông qua các hội chợ, hội thảo, các kênh truyền thông và hoạt động xúc tiến đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nhằm đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhân viên thực hiện tốt văn minh thương mại, ứng xử văn hóa, xây dựng lòng tin với khách hàng.

Các cấp, các ngành của Vĩnh Yên triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch về phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu trên địa bàn thành phố và đẩy nhanh tiến độ thực hiện thí điểm mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”.../.

Nguyễn Việt (tổng hợp)