TCCS - Trong những năm gần đây, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy đã tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Từ nguồn vốn vay của chương trình này đã và đang giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, công nhân lao động thu nhập thấp trên địa bàn huyện có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình_Ảnh: thaithuy.thaibinh.gov.vn

Ngay sau khi biết đến nguồn vốn lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, nhiều bà con đã mạnh dạn làm thủ tục vay vốn, chỉ sau một thời gian ngắn, với sự hỗ trợ tích cực của thôn, xã và cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, có gia đình đã được giải ngân cho vay số tiền 480 triệu đồng cùng với số tiền tích góp lâu nay, và khởi công xây dựng nhà mới để ở. Đây là ưu điểm của hình thức vay cho người có thu nhập thấp làm nhà ở xã hội là lãi suất thấp, thời gian vay dài nên không phải chịu quá nhiều áp lực trong việc trả nợ và cũng có điều kiện giành thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20-10-2015, của Chính phủ, “Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, ngày 1-4-2021, của Chính phủ, “Về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20-10-2015, của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”; các văn bản của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy đã tích cực, chủ động phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; chính quyền địa phương; Phòng Văn hóa- truyền thông huyện thường xuyên phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các chính sách tín dụng ưu đãi trong đó có chương trình tín dụng nhà ở xã hội đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện biết và thực hiện vay vốn.

Tính đến ngày 31-8-2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho 60 khách hàng vay với dư nợ 19,6 tỷ đồng, lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm, thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm và thực hiện phương thức cho vay có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị - xã hội. Với những chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay đã giúp cho khách hàng được tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi; các đối tượng vay vốn có điều kiện để vay vốn để mua nhà ở xã hội, làm nhà ở, thu nhập một phần dành để trả nợ và vẫn có điều kiện giành phần thu nhập còn lại bảo đảm trang trải cho cuộc sống và chăm lo cho con cái.

Trao đổi về hiệu quả của chương trình vay vốn làm nhà ở xã hội trên địa bàn huyện, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy Nguyễn Xuân Thọ cho biết: Trong thời gian tới, phòng giao dịch tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn của Trung ương, qua đó giúp cho nhiều đối tượng là hộ gia đình chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có điều kiện mua nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng mới nhà ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)