TCCS - Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; khẳng định lòng tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy truyền thống yêu nước, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện trở thành hiện thực; sớm đưa huyện Quốc Oai trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025 _ Ảnh: hanoimoi.com.vn

Đảng bộ huyện Quốc Oai có 44 tổ chức cơ sở đảng với gần 8.000 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời kế thừa những kết quả của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ huyện đã tạo thế và lực cho Quốc Oai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện trong năm 2020 đạt hơn 14.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 11,7%, tăng 0,3% so với nhiệm kỳ trước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp, xây dựng chiếm 58,9%; dịch vụ chiếm 28,9%; nông - lâm - thủy sản  chiếm 12,2%. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 86,4% so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%...

Dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là huyện đã đầu tư hơn 4.380 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn. Nhờ đó, đến hết năm 2017, huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2018, được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quốc Oai đặc biệt chú trọng đến công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ được coi là khâu đột phá, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 819 tổ chức đảng; giám sát 242 tổ chức và 66 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức và 43 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt Đảng 6 đảng viên vi phạm pháp luật.

Với những kết quả đó, Đảng bộ huyện Quốc Oai 3 năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc của thành phố; 2 năm được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2019 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Quốc Oai xác định tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị. Huyện tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong 5 năm tới, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 11% trở lên và đạt 57% trong cơ cấu giá trị sản xuất, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Huyện Quốc Oai tập trung nguồn lực, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, mục tiêu đến năm 2025 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện phát triển hạ tầng nông thôn theo hướng đô thị, hướng tới xây dựng trung tâm huyện trở thành đô thị sinh thái, đô thị thông minh.

Đảng bộ huyện Quốc Oai xác định tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị. Đảng bộ huyện cũng tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, sẽ nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Để xây dựng Đảng bộ huyện thực sự trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Quốc Oai tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy Quốc Oai cũng thường xuyên thực hiện tốt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Quốc Oai là huyện được quy hoạch nằm trong vành đai xanh của Thủ đô, là đô thị sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời là đô thị khoa học, công nghệ. Do đó, huyện sẽ tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vừa bảo đảm tỷ trọng cơ cấu kinh tế theo định hướng, vừa đảm bảo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Quốc Oai là địa bàn có nền văn hóa "xứ Đoài" đặc sắc, đa dạng, với nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng, có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, Đảng bộ huyện Quốc Oai xác định tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vừa tập trung phát triển các giá trị văn hoá đặc trưng của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Theo đó, huyện sẽ có kế hoạch căn cơ, bền vững, lâu dài phát triển các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, bảo đảm phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển chung của thành phố; ứng dụng khoa học công nghệ, tạo điều kiện, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), nhất là thương hiệu đồ gỗ mỹ thuật. Huyện Quốc Oai cũng xác định tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển đô thị; trong đó chú trọng hiện đại hóa, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; tập trung xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, các trục đường chính kết nối các vùng với phát triển đô thị sinh thái Quốc Oai, đô thị vệ tinh Hòa Lạc gắn với phát triển không gian kinh tế, tạo động lực cho tăng trưởng.

Huyện sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân.

Là huyện có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng và là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Phát triển", thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để trong những năm tới đưa huyện phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.