Xu hướng tập hợp lực lượng thông qua các cơ chế đa phương mới trên thế giới hiện nay và một số đề xuất chính sách đối với Việt Nam

ĐỖ HÙNG VIỆT

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

TCCS - Việc xuất hiện ngày càng nhiều cơ chế, hình thức liên minh, liên kết, tập hợp lực lượng “tiểu đa phương” mới, phong phú, linh hoạt về nội hàm và phương thức vận hành đang tác động nhiều mặt đến lợi ích và chính sách bảo đảm an ninh, phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu và làm rõ nội hàm các xu hướng tập hợp lực lượng thông qua cơ chế đa phương mới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác đối ngoại đa phương của nước ta trong giai đoạn hiện nay cũng như trong dài hạn.

Vị thế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và vai trò của Việt Nam trong bối cảnh mới

PGS, TSKH TRẦN KHÁNH - TS TRẦN LÊ MINH TRANG

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trung Quốc hoàn thiện mô hình quản trị xã hội trong thời kỳ cải cách mở cửa

TS HOÀNG HUỆ ANH - PGS, TS PHÙNG THỊ HUỆ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Xu hướng chuyển đổi số trong quản trị nhà nước ở Liên bang Nga

Vũ Thị Hường - Tô Thị Oanh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hoạch định đường lối đối ngoại của Nhật Bản hiện nay

Nguyễn Mai Hường - Nghiêm Việt Chung

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg (Nga) - Phó Vụ trưởng Vụ Trung Quốc - Đông Bắc Á, Ban Đối Ngoại Trung ương