Trung tâm thành phố Thái Nguyên

Xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển văn minh, hiện đại

Việt Bách

TCCSĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn theo hướng đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá để xây dựng thành phố phát triển văn minh, hiện đại.

Khởi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2017 - 2018 tại Thái Nguyên

Ánh Tuyết

Sơ kết Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống” năm 2017 và Tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” tỉnh Thái Nguyên

Minh Tuấn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Việt Bách

Hội nghị chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tin, ảnh: Minh Tuấn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên