Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội

TCCS - Ngày 7-6-2022, tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc

Cải cách hành chính là động lực cho tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên

Vũ Hồng Bắc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên: “Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”

BTV/VGP

Múa Khèn của người Mông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ánh Tuyết