Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI: Sớm xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế, đối ngoại vùng Tây Bắc

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Huy Vũ

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI: Thành phố Hải Phòng quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Trương Thuận