TCCS - Ngày 13-9-2021, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc phiên họp thứ 3. Tại phiên họp này, các đại  biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, xem xét và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc _ Ảnh:quochoi.vn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nội dung tại phiên họp tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính:

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 6/7 dự án luật trình Quốc hội xem xét lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 gồm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các dự án luật này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu thi hành các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết, như CPTPP, EVFTA; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, điện ảnh, thống kê, tăng cường xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động vững mạnh, tinh nhuệ...

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, công tác chuẩn bị thẩm tra được các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị từ sớm, từ xa. Theo đó, thời gian vừa qua, các cơ quan của Quốc hội đã vào việc từ rất sớm, chủ động phối hợp với cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách đã chủ động cho ý kiến về những định hướng lớn, những yêu cầu nội dung cần đạt được trong các dự án luật lần này. Sau đó, các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực cũng tiếp tục cho ý kiến và thường trực các ủy ban của Quốc hội họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án luật.

Tuy nhiên, để bảo đảm hoàn thiện kỹ hơn nữa, chất lượng các dự án luật đạt được kết quả mong đợi, khắc phục tình trạng luật khung, luật ống, tuổi thọ của luật ngắn, chưa bao quát hết các vấn đề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận sâu hơn, tập trung phân tích, đánh giá tác động, xem xét các chính sách mới phải bảo đảm hợp lý, chặt chẽ, tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; xem xét chất lượng của các dự án luật, các hồ sơ có liên quan để góp ý cho các cơ quan của Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện để trình ra Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện công tác giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án và phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của năm 2021; kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 8-2021).

Toàn cảnh phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội _ Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến một số vấn đề để nâng cao chất lượng các báo cáo và hiệu quả hoạt động giám sát. Bên cạnh việc cho ý kiến về các báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần xem xét kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát các chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 để việc triển khai hoạt động giám sát chuyên đề được chủ động, đạt kết quả và chất lượng. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là nét mới của công tác giám sát đối với các cuộc giám sát tối cao của Quốc hội.

Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để trình Quốc hội quyết định về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; về Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cho ý kiến vào Kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước.

Thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời cho ý kiến về việc ký điều ước quốc tế có nội dung Việt Nam cung cấp văn phòng làm trụ sở làm việc cho Tòa trọng tài thường trực (PCA).

Thứ năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung này đã được cho ý kiến bước đầu phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã thống nhất một số vấn đề cơ bản. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận kỹ hơn về các phương án tổ chức kỳ họp đã được Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị, cũng như chương trình, nội dung cụ thể để bảo đảm tính chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế, diễn biến của công tác phòng, chống dịch bệnh.

Khối lượng công việc cần giải quyết trong phiên họp này là rất lớn, tập trung nhiều nội dung cần trình Quốc hội tại kỳ họp tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tập trung, chủ động sắp xếp lịch làm việc để tham gia phiên họp đầy đủ, cố gắng cao nhất, hoàn thành chương trình theo đúng thời gian dự kiến, các nội dung trình Quốc hội đạt chất lượng cao; các cơ quan trình cũng cần tham dự chủ động và trách nhiệm, bảo đảm cho phiên họp thành công tốt đẹp.

Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải và Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và báo cáo thẩm tra về công tác này. 

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra 9 ngày, từ ngày 13 đến ngày 22-9-2021./.

Thùy Linh (tổng hợp)