Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

PHÙNG KHÁNH TÀI

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đấu tranh, phòng ngừa các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc xâm phạm an ninh quốc gia

TS. Phạm Thị Oanh

Học viện Chính trị Công an nhân dân