TCCS - Để bảo đảm điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 sẽ được tổ chức trong hai ngày 7 và 8-7-2021, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã lên phương án cụ thể chỉ đạo các đơn vị triển khai bảo đảm điện cho các địa điểm phục vụ thi trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc.

EVNNPC lên phương án cụ thể chỉ đạo các đơn vị triển khai bảo đảm điện cho các địa điểm phục vụ thi trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc_Nguồn: EVNNPC

Theo đó, EVNNPC yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động chủ động làm việc và phối hợp với ban chỉ đạo, các hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức bảo đảm điện cho các địa điểm ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa điểm in sao đề thi tại các tỉnh, thành phố; các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố (riêng địa điểm ra đề thi và in sao đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố thông báo, các đơn vị điện lực phải cấp điện liên tục 24/24 giờ).

Trong các ngày từ ngày 6-7-2021 đến hết ngày 9-7-2021, EVNNPC chỉ đạo các đơn vị không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các công ty điện lực/điện lực có các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi. Chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo văn bản số 2281/EVNNPC-TCNS, ngày 7-5-2021, về việc thực hiện gấp công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đến khi có thông báo mới, thực hiện nghiêm túc về hướng dẫn phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của địa phương./.