Những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Bù Đăng

THU PHONG

TCCS - Bốn mươi lăm năm sau ngày giải phóng, vùng đất cách mạng Bù Đăng năm xưa nay đã khoác lên mình diện mạo mới tràn đầy sức sống. Làm nên sự thay đổi của Bù Đăng hôm nay là những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Mô hình cần nhân rộng trong thực tiễn

Minh Ngọc

Thừa Thiên - Huế xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ khâu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Trần Văn Tấn

Tạp chí Cộng sản

Nam Định - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

ĐOÀN HỒNG PHONG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Kết quả và những vấn đề đặt ra trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Ngãi

Đoàn Văn Anh

Tạp chí Cộng sản