Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

Nguyễn Tấn Toàn

Tạp chí Cộng sản