Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

PGS, TS Lại Quốc Khánh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hợp tác các hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khánh Nguyên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Gắn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với giải quyết những khó khăn, thách thức của đất nước

Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Nguyễn Thị Ánh

Ban Tuyên giáo Trung ương

Mô hình nông nghiệp sa mạc ở tỉnh Bình Thuận - Mô hình phát triển dựa trên khả năng biến thách thức thành cơ hội, lấy vượt khó làm động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo

TS. ĐOÀN TRƯỜNG THỤ

Tạp chí Cộng sản