Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025)

Hà Phương

Nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động về nguồn 

An Nhiên

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - 75 năm xây dựng và phát triển

TS NGUYỄN VĂN THỂ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản