Huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, đổi mới vươn lên, đưa huyện Quốc Oai phát triển nhanh và bền vững

Thùy Linh