Vai trò của hệ thống chính trị ở nông thôn tỉnh Ninh Thuận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tạp chí Cộng sản

Quảng Ninh phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

PHẠM NGỌC SƠN

Tạp chí Cộng sản

Nguồn lực văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

PGS, TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Huyện Bình Liêu: Chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Minh Đăng

Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình phấn đấu đến năm 2025, có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao