Phát triển thị trường bất động sản bền vững tại Việt Nam

TS. NGUYỄN VĂN VẸN

Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng, Trường Đại học Tài chính - Marketing

Thúc đẩy đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững

TS, LÊ ĐỨC THỌ - NGUYỄN QUỐC THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre

Khai thác, phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế bền vững ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện nay

TS. BÙI VIỆT HƯƠNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát triển các mô hình liên kết kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững

NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT

Tạp chí Cộng sản

Quyết tâm hoàn thành các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển nhanh và bền vững

Đặng Quốc Khánh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang