Di sản của V.I. Lê-nin: Những cống hiến vĩ đại vì sự tiến bộ của nhân loại

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực III