7 thách thức lớn và 3 trụ cột chính của nền kinh tế Việt Nam hiện nay

Trong cuộc đối thoại với các nhà tài trợ, tại Hội nghị CG 2006, tổ chức ngày 14-12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng nhanh và nhiều thành tựu trong thời gian qua. Năm 2006, Việt Nam có mức tăng trưởng 8,2%, tốc độ giảm nghèo ở tỷ lệ 3% và chỉ còn 19% số hộ nghèo, theo tiêu chí quốc tế… Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với 7 thách thức lớn.

200 triệu tấn hàng hóa qua hệ thống cảng biển Việt Nam

Cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2006

Đối thoại Trung - Mỹ về các vấn đề chiến lược kinh tế