Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy An Giang ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025

Nguyễn Thanh Sơn
Cơ quan thường trực tại miền Nam của Tạp chí Cộng sản
00:09, ngày 08-04-2022

TCCS - Ngày 7-4-2022, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025. PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và TS. Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có đồng chí: PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, lãnh đạo các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh An Giang.

Trước khi tiến hành hội nghị, TS. Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; PGS, TS. Đoàn Minh Huấn,Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh An Giang và Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Nguyễn Thanh Sơn

Phát biểu tại hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển 92 năm của Tạp chí Cộng sản - Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đảm nhiệm chức năng, sứ mệnh nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng; những nội dung truyên truyền chủ yếu trên các ấn phẩm của Tạp chí, định hướng phát triển Tạp chí Cộng sản trong thời gian tới.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, An Giang là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, giàu tiềm năng phát triển, là địa phương có tinh thần đổi mới sáng tạo, đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. An Giang là địa bàn có nhiều mô hình hay, cách làm mới để có thể nghiên cứu xây dựng các bài viết tổng kết thực tiễn mang tầm khái quát lý luận trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, góp phần bổ sung và phát triển lý luận của Đảng. Đồng chí Đoàn Minh Huấn tin tưởng chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản với Tỉnh ủy An Giang sẽ mở ra nhiều cơ hội, điều kiện để tăng cường trao đổi thông tin về những cách làm hay, mô hình đổi mới sáng tạo, từ đó đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền lý luận chính trị, nhìn từ thực tiễn của tỉnh An Giang trong giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, chương trình hợp tác sẽ tạo điều kiện để Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy An Giang phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 173-TB/KL, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư, "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa VIII, về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng".

TS. Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Nguyễn Thanh Sơn

Phát biểu tại hội nghị, TS. Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển vùng đất, con người An Giang; truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là những thành tựu nổi bật của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, đưa An Giang từ một tỉnh nông nghiệp lạc hậu vươn lên trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng và chế biến thủy sản, cung cấp nguồn hàng hóa quan trọng cho cả nước và xuất khẩu. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình hợp tác giữa Tỉnh ủy An Giang và Tạp chí Cộng sản sẽ góp phần quan trọng giúp An Giang nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người An Giang; lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thông qua những bài viết đăng trên các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Quang đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang làm đầu mối tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết hằng năm gắn với trách nhiệm các địa phương, đơn vị, đồng thời phối hợp với bộ phận chức năng của Tạp chí Cộng sản triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phối hợp, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản sơ kết, tổng kết chương trình phối hợp công tác để đạt hiệu quả cao nhất.

Theo nội dung ký kết, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy An Giang sẽ phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Tuyên truyền, giới thiệu kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu tổng quát về chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh An Giang trong cả nhiệm kỳ và chủ đề của từng năm. Phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các cách làm hay, sáng tạo; các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của tỉnh An Giang nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Toàn cảnh hội nghị_Ảnh: Nguyễn Thanh Sơn

Hai bên phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn về kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội… Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tiềm năng phát triển du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa; công tác an sinh xã hội… Tuyên truyền tiềm năng, lợi thế, thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh An Giang, quảng bá giới thiệu hình ảnh An Giang năng động, sáng tạo với bạn bè trong và ngoài nước; tuyên truyền các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 173-TB/KL, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư, "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa VIII, về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng"; phát huy vai trò của các cơ quan báo, tạp chí của Đảng đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng lý luận; đấu tranh với các hành động, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và TS. Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang thay mặt hai cơ quan ký kết chương trình hợp tác_Ảnh: Nguyễn Thanh Sơn

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn đã trao tặng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phần quà hỗ trợ trị giá 300 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn và Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh khảo sát thực tiễn “mô hình liên kết sản xuất thủy sản theo chuỗi giá trị” của Tập đoàn Sao Mai ở xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang./.