Thanh niên Việt Nam: Nguồn nhân lực thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp

NCS Trần Quang Thái

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Thanh niên Việt Nam với phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa

PGS, TS NGUYỄN THỊ MAI HOA - TS NGUYỄN THỊ THU HÀ

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thanh niên tiên tiến Khối các cơ quan Trung ương làm theo lời Bác

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên toàn quốc năm 2023

Bồi dưỡng niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cho thanh niên trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Phạm Thị Lan

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh