Thủ đô Hà Nội: Nâng cao nhận thức về bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Tuệ Minh

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang Thủ đô: Những kết quả nổi bật và phương hướng, giải pháp thời gian tới

TRẦN LÊ

Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy chủ động, tích cực làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới

KHÁNH LÊ

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trần Ngọc

Xây dựng khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ: Nâng cao tiềm lực quốc phòng Thủ đô

Tuệ Minh