Kinh nghiệm tự chủ chiến lược của một số quốc gia trên thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Nghiêm Thị Thanh Thúy - TS Vũ Lê Thái Hoàng

Tạp chí Cộng sản - Học viện Ngoại giao

Những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Đức và nhìn lại quan hệ Việt Nam - Đức thời gian qua

Nguyễn Thanh Xuân - Nguyễn Mai Trang

Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao

Một số vấn đề về đối tác, đối tượng trong tình hình mới hiện nay

HOA NGUYỄN

Chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Mỹ từ năm 2017 đến nay

Nguyễn Duy Phương

Ban Đối ngoại Trung ương

Quyền lực chuẩn tắc: Trường hợp của Liên minh châu Âu

PGS, TS. BÙI HồNG HạNH - TRịNH HạNH LINH

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội