Xây dựng, quảng bá hình ảnh quốc gia trong chiến lược ngoại giao văn hóa

HOA NGUYỄN

Bản sắc ngoại giao Việt Nam: Một vài suy ngẫm nhìn từ lịch sử dân tộc

Trần Chí Trung

Học viện Ngoại giao

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ trong đối ngoại, đoàn kết quốc tế và việc vận dụng trong tình hình hiện nay

PGS, TS. TRẦN VI DÂN

Trung tướng, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Một thập niên nhìn lại

TS. Lý Thị Hải Yến - TS. Trần Thị Hương

Học viện Ngoại giao

Ngoại giao Việt Nam góp phần kiểm soát, khống chế đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế

TS. Dương Minh Huệ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh