Lễ ra mắt cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế: Thực trạng và phương hướng

LÊ THỊ THU HẰNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

GS, TS Vũ Dương Huân   

Đại sứ, Học viện Ngoại giao

Quan hệ Việt Nam - Pháp: Năm mươi năm hợp tác và phát triển

Đinh Thị Ngọc Linh

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Brunei Darussalam