Một số ngành, nghề tiềm năng để phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố Hà Nội

THÁI HÒA

TCCS - Để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, thành phố Hà Nội không thể bỏ qua vai trò của các ngành điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình và phát thanh, xuất bản, thời trang, thiết kế…, trong đó, điện ảnh và nhiếp ảnh là những ngành có nhiều lợi thế. Thủ đô Hà Nội sẽ được giới thiệu, quảng bá đến du khách trong nước cũng như quốc tế qua những triển lãm tranh, ảnh sống động, về cuộc sống người dân, sự thay đổi và phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội, các làng nghề, tư liệu lịch sử… về Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Hà Nội: Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, hội nhập  

Hương Trà

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Thủ đô

Vũ Thùy Linh

Học và làm theo Bác góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội

Gia Huy

Hà Nội: Đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Lê Thụy