Khai giảng 3 lớp trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của các cơ quan trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Phương

TCCS - Ngày 16-5-2024, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan ở Trung ương tổ chức Lễ Khai giảng 3 lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đảng bộ thành phố Hà Nội sơ kết việc thực hiện một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng

Khôi Nguyên

Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian tới

Trịnh Thị Thu Hiền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền